Selma. Bostäder med
stort hjärta och litet klimatavtryck.

Människan. Kvarteret. Planeten.

Selma är en bostadsutvecklare med en större uppgift. Vi bygger bostäder som vi förvaltar långsiktigt med målet att skapa välmående lokalsamhällen där människor känner tilltro till framtiden och till sina grannar. Vi vill ha maximal positiv påverkan på människan och kvarteret och minimal negativ påverkan på planeten.

Vår mission

Selmas DNA

Social hållbarhet är Selmas DNA. Vi bygger bostäder som vi förvaltar långsiktigt med målet att skapa välmående lokalsamhällen där människor känner tilltro till framtiden och till sina grannar.

Vårt hållbarhetsarbete

Allt börjar med ett “hej”

Förvaltning hos Selma handlar om mer än våra fastigheter. Vi vårdar relationerna med och mellan våra hyresgäster och bidrar till att skapa starka lokalsamhällen präglade att samhörighet och trygghet. Vi kallar det för gemenskapsförvaltning.

Vår förvaltning

Vi är Selma

Mångfaldsexperter, investerare, hållbarhetsprofiler, styrelseproffs, sociala entreprenörer, fastighetsutvecklare och aktivister. Vårt team ser ut som inget annat eftersom vi vill förändra samhället. Möt Selma och några av branschens mest intressanta profiler.

Möt Selma

Följ oss på resan mot
boende med mer hjärta