Alexander Björkman

”Vi har en chans att tillsammans möta våra gemensamma grundbehov på ett mer hållbart sätt i framtidens städer. Initiativ som coliving och stadsodling är exempel på konkreta bidrag till en mer hållbar stadsutveckling fokuserad på innovativa lösningar till våra gemensamma utmaningar.”

Alexander.bjorkman@selmabostad.se

Selmas DNA

Social hållbarhet är Selmas DNA. Vi bygger bostäder som vi förvaltar långsiktigt med målet att skapa välmående lokalsamhällen där människor känner tilltro till framtiden och till sina grannar.

Vårt hållbarhetsarbete

Följ oss på resan mot
boende med mer hjärta