Fayyad Assali

”Den mest påtagliga samhällsförändringen är den som berör människors vardag, och få saker är mer vardag en bostaden och bostadsområdet. Det är där man tillbringar sina barn och ungdomsår med familjen och vännerna, man lär känna namnen på sina grannar och de som jobbar i närbutiken, man blir kär för första gången och det är där man blir en del av en första större gemenskap. Att skapa trygga och inkluderande bostadsområden är att skapa grundstenar för ett tryggare och inkluderande samhälle”

Selmas DNA

Social hållbarhet är Selmas DNA. Vi bygger bostäder som vi förvaltar långsiktigt med målet att skapa välmående lokalsamhällen där människor känner tilltro till framtiden och till sina grannar.

Vårt hållbarhetsarbete

Följ oss på resan mot
boende med mer hjärta