Augusti 2022

BRABO och Selma inleder samarbete

BRABO Stockholm och Selma påbörjar samarbete för bostadsutveckling med hälsa och välmående i centrum.

BRABO är ett familjeägt företag som äger, bygger och förvaltar bostäder för ett aktivt stadsliv. Bolaget förvaltar idag 450 lägenheter och har 500 lägenheter i produktion. Tillsammans med Selma ska BRABO gemensamt utveckla bostadsprojekt som bidrar till ökat fysiskt och psykiskt välbefinnande i Stockholm.

Selmas DNA

Social hållbarhet är Selmas DNA. Vi bygger bostäder som vi förvaltar långsiktigt med målet att skapa välmående lokalsamhällen där människor känner tilltro till framtiden och till sina grannar.

Vårt hållbarhetsarbete

Följ oss på resan mot
boende med mer hjärta