Möt Selma

Vi är Selma

Mångfaldsexperter, investerare, hållbarhetsprofiler, styrelseproffs, sociala entreprenörer, fastighetsutvecklare och aktivister. Vårt team ser ut som inget annat eftersom vi vill förändra samhället. Möt Selma och några av branschens mest intressanta profiler.

Gedigen erfarenhet och djup kunskap

Selma Bostad ägs och drivs av personer med lång erfarenhet av att utveckla bostäder och hållbara bostadsområden. Vår bostadsutveckling sker på egen hand och i utvalda projekt i samarbete med andra byggaktörer. Selma kan i samarbete med dessa åta sig större stadsutvecklingsprojekt.

Vi har etablerade samarbeten med noga utvalda arkitektkontor som delar Selmas vision och har den erfarenhet och innovationshöjd som krävs för att nå våra högt ställda mål. Genom samarbetena har Selma förmåga att driva plan- och bygglovsprocess och specialistkompetens inom konceptutveckling.

Selma har möjlighet att finansiera projekt på olika sätt beroende på förutsättningar; dels genom egen finansiering, dels genom ett samarbete med en pensionsstiftelse och dels genom joint ventures med andra bostadsutvecklare.

Möt vårt team:

Harry McNeil
Vd och grundare Selma. Tidigare Vd på Futerra, Hero och Telge Tillväxt, Hållbarhetschef Sveafastigheter och associerad forskare Utrikespolitiska Institutet.

”Med Selma vill vi ta bostadsutvecklarens roll flera kliv framåt. I dagens komplexa värld med utmaningar inom utanförskap, ohälsa, stillasittande och klimatkris krävs ett nytt sätt att arbeta. Selma är ett företag som i vårt raison d’être aktivt arbetar med att lösa några av utmaningarna.”

Harry.mcneil@selmabostad.se

Louise Richnau
Rådgivare Selma, Nordanö Partners m fl, med över 30 års erfarenhet av fastighetsinvesteringar

”Jag är glad att se vad en så bred kombination av kompetenser kan bidra med och även hur det kan smitta av sig på aktörerna runt oss. Jag är mycket nyfiken på hur vi fortsatt bidrar till att knyta hållbara band och skapa en positiv omvandling för människor och kvarter – The Selma Way.”

Willem De Geer
Styrelseledamot och rådgivare Selma. Vd Brunswick Invest.

”När vi bygger våra hus strävar vi efter att bli mer effektiva – genom nya sätt att tänka, genom modern teknologi och sikte på hållbarhet.”

Victoria Escobar
Konceptutvecklare Selma och Expert inom idrott, hälsa och civilsamhällessamverkan. Medgrundare Changer's Hub, styrelseledamot Riksidrottsförbundet och vice ordförande i Stockholms fotbollförbund.

”Social hållbarhet ska vara en norm och inte en ambition. Vi vill utmana traditionella arbetssätt och visa vägen på hur vi kan bygga samhällen med och för människorna det berör, ett tillvägagångssätt jag tror på om vi vill bygga för nutiden och framtidens generation.”

Sofia Falk
Inkluderingsexpert och författare Mångfaldsparadoxen.

”Det är istället genom ett specifikt inkluderingsarbete i vardagen som organisationer bidrar till mångfald och delaktighet”.

Sofia.falk@selmabostad.se

Paul Alarcon
Medgrundare Selma. Generalsekreterare Daniel Sachs Foundation och tidigare Hållbarhetschef Stockholm stad och ansvarig för Hållbarhetskommissionen.

”Med Selma vill vi utmana oss själva att tänka nytt kring vad en bostadsutvecklare är och kan göra. Vi vill utmana fastighetsbranschen att gemensamt ta sig an uppgiften att bidra till ett socialt hållbart samhälle. Och framförallt utmanar vi samhällsutmaningarna med målet att skapa ett välmående samhälle med goda livsvillkor för alla.”

Paul.alarcon@selmabostad.se

Tomas Björkman
Styrelseledamot och rådgivare Selma. Grundare av stiftelsen Ekskäret med över 20 års erfarenhet från fastighetsutveckling och investment banking.

”Selma bidrar till utveckling av både individer och på samhällsnivå. Tillsammans behöver vi skapa en högre nivå av individuell, kulturell och samhällelig medvetenhet. ”

Maja Frankel
Styrelseledamot och rådgivare Selma med expertis inom Barnperspektivet och att mäta social impact. Generalsekreterare stiftelsen Friends, tidigare Nordenchef Ashoka.

”Utsatta barn berättar när de känner tillit för en vuxen. Selma ska skapa trygga bostadskvarter som främjar möten mellan unga och äldre – och mer tillit.”

Eric Spongberg
Medgrundare Selma. Operativ chef och medgrundare Helio co-working.

“Vi vet att ensamhet är en av de största riskfaktorerna för psykisk ohälsa, och med Selma vill vi hitta nya sätt i både förvaltning, arkitektur och närområde för att främja gemenskap och trygghet i våra hus.”

eric.spongberg@selmabostad.se

Alexander Björkman
Affärsutvecklare Selma. Medgrundare av K9 Coliving och Nära Sverige AB.

”Vi har en chans att tillsammans möta våra gemensamma grundbehov på ett mer hållbart sätt i framtidens städer. Initiativ som coliving och stadsodling är exempel på konkreta bidrag till en mer hållbar stadsutveckling fokuserad på innovativa lösningar till våra gemensamma utmaningar.”

Alexander.bjorkman@selmabostad.se

Fayyad Assali
Expert Ungas sysselsättning och Rådgivare Selma. Verksamhetschef Mentor Sverige med bakgrund från Röda Korset, Botkyrka kommun och Telge Tillväxt.

”Den mest påtagliga samhällsförändringen är den som berör människors vardag, och få saker är mer vardag en bostaden och bostadsområdet. Det är där man tillbringar sina barn och ungdomsår med familjen och vännerna, man lär känna namnen på sina grannar och de som jobbar i närbutiken, man blir kär för första gången och det är där man blir en del av en första större gemenskap. Att skapa trygga och inkluderande bostadsområden är att skapa grundstenar för ett tryggare och inkluderande samhälle”

Anders Nylander
Rådgivare och delägare Selma. Tidigare VD Atrium Ljungberg och f.d. styrelseordförande John Mattson.

Selmas DNA

Social hållbarhet är Selmas DNA. Vi bygger bostäder som vi förvaltar långsiktigt med målet att skapa välmående lokalsamhällen där människor känner tilltro till framtiden och till sina grannar.

Vårt hållbarhetsarbete

Följ oss på resan mot
boende med mer hjärta