Vår mission

Människan. Kvarteret. Planeten.

Selma är en bostadsutvecklare med en större uppgift. Vi bygger bostäder som vi förvaltar långsiktigt med målet att skapa välmående lokalsamhällen där människor känner tilltro till framtiden och till sina grannar. Vi vill ha maximal positiv påverkan på människan och kvarteret och minimal negativ påverkan på planeten.

En större uppgift: Vackra utsikter för alla

Selma betyder vacker utsikt och vackra framtidsutsikter är precis vad vi vill ge alla som bor hos oss.

Vi som står bakom Selma har årtionden av erfarenhet av hållbar stadsutveckling och arbete med komplexa samhällsutmaningar i bagaget från kommun, näringsliv och civilsamhälle. Genom Selma vill vi bidra till hela bygg- och fastighetssektorns utveckling mot att sätta den sociala hållbarheten i centrum när vi bygger framtidens stad.

Vi tar ett större ansvar, för Selma har en större uppgift. Vårt mål är inte bara att bygga bostäder och sköta om fastigheter, utan att skapa välmående lokalsamhällen där människor känner tilltro till framtiden och till sina grannar.

Social hållbarhet är inte något vi lägger till i våra projekt. Det är Selmas kärna.

Som bostadsutvecklare vill vi spela en huvudroll när historien om framtidens städer ska skrivas. För våra städer är fulla av möjligheter, men också av skillnader. Drömmar blir verklighet för många, men långt ifrån för alla. Det vill vi ändra på.

Därför låter vi det sociala värdeskapandet vägleda allt vi gör och vi styr och utvärderar vårt arbete utifrån den samhällsförändring Selma bidrar till. För där ensamhet och otrygghet minskar, ökar välmående och fastighetsvärden.

Följ med oss på resan mot vackrare utsikter för alla.

Selmas DNA

Social hållbarhet är Selmas DNA. Vi bygger bostäder som vi förvaltar långsiktigt med målet att skapa välmående lokalsamhällen där människor känner tilltro till framtiden och till sina grannar.

Vårt hållbarhetsarbete

Följ oss på resan mot
boende med mer hjärta