Vår förvaltning

Allt börjar med ett “hej”

Förvaltning hos Selma handlar om mer än våra fastigheter. Vi vårdar relationerna med och mellan våra hyresgäster och bidrar till att skapa starka lokalsamhällen präglade att samhörighet och trygghet. Vi kallar det för gemenskapsförvaltning.

Fem ”hej” på vägen hem

Hos Selma är en välskött fastighet inte nog. Som långsiktiga ägare och förvaltare vill vi bidra till ett välskött lokalsamhälle.

Kvarter som präglas av trygghet, samhörighet och stolthet har alla en sak gemensam. Det är platser där människor hälsar på varandra, där grannar känner varandra, och där boende tillsammans bidrar till att göra kvarteret bättre för alla sina grannar.

Gemenskapsförvaltningen sätter fokus på att utveckla tillit och relationer mellan boende med syfte att alla ska må bra och trivas hos oss. Som hyresgäst hos Selma ska du mötas av fem ”hej” på vägen hem. Det ser vi som ett tecken på ett välskött lokalsamhälle.

Gemenskapsförvaltning i praktiken

Vår förvaltningsmodell bygger på årtionden av praktisk erfarenhet från nydanande utveckling inom co-living och co-working. Den har som mål att bidra till ökad gemenskap i våra kvarter, men även ökat inflytande och medskapande för våra hyresgäster. Det åstadkommer vi bland annat genom:

Att underlätta livet som nyinflyttad genom att tilldela alla hyresgäster en fadder i kvarteret under den första tiden hos oss.

Att som förvaltare ha en tydlig närvaro i kvarteret där vi aktivt söker upp och möter våra hyresgäster. Återkommande gårdsträffar som bjuder på samvaro hjälper oss samtidigt att fånga upp idéer och frågor från boende.

Att erbjuda utökad service och kommunikation digitalt genom en boendeapp för alla våra hyresgäster.

Att avsätta en årlig kvartersbudget för aktiviteter och investeringar som hyresgästerna själva förfogar över. Det stärker känslan av gemensamt ägande och stimulerar interaktion mellan boende.

Att överlämna avgränsade och gemensamma ansvarområden till våra hyresgäster genom boendeförvaltning. Syftet är återigen att skapa delaktighet och gemensamt ansvar.

Selmas DNA

Social hållbarhet är Selmas DNA. Vi bygger bostäder som vi förvaltar långsiktigt med målet att skapa välmående lokalsamhällen där människor känner tilltro till framtiden och till sina grannar.

Vårt hållbarhetsarbete

Följ oss på resan mot
boende med mer hjärta