Kontakt

Är du intresserad av vårt arbete för boende med mer hjärta

Prata med oss

+46 733 31 22 11
hej@selmabostad.se

Träffa oss

Helio Hötorget
Sveavägen 9
111 57 Stockholm

Selmas DNA

Social hållbarhet är Selmas DNA. Vi bygger bostäder som vi förvaltar långsiktigt med målet att skapa välmående lokalsamhällen där människor känner tilltro till framtiden och till sina grannar.

Vårt hållbarhetsarbete

Följ oss på resan mot
boende med mer hjärta