Podd

Creating social sustainability in cities

In the Oracle podcast Harry McNeil shares his ideas on creating social sustainability in cities.

https://h22.ikea.com/podcast/harry-mcneil/

Selmas DNA

Social hållbarhet är Selmas DNA. Vi bygger bostäder som vi förvaltar långsiktigt med målet att skapa välmående lokalsamhällen där människor känner tilltro till framtiden och till sina grannar.

Vårt hållbarhetsarbete

Följ oss på resan mot
boende med mer hjärta