Krönika

Att maximera lycka och inte bara minimera avtryck

Läs Harry McNeils krönika i bostadspolitik.se om hur välmåendeforskning borde få större genomslag i stadsutvecklingen.

Att maximera lycka och inte bara minimera avtryck

Selmas DNA

Social hållbarhet är Selmas DNA. Vi bygger bostäder som vi förvaltar långsiktigt med målet att skapa välmående lokalsamhällen där människor känner tilltro till framtiden och till sina grannar.

Vårt hållbarhetsarbete

Följ oss på resan mot
boende med mer hjärta