Människan

Selma sätter människors välmående i centrum. Genom våra projekt skapar vi hälsofrämjande och inkluderande livsmiljöer som bidrar till goda livsvillkor för alla. Vi utvecklar boendekoncept anpassade för lokala behov med målet att alla ska kunna hitta hem hos Selma. Vi utformar trygga stadsrum som stimulerar till fysisk aktivitet och kreativitet. Arkitektonisk kvalitet ger alla våra projekt en tydlig identitet som bidrar till människors platsidentifikation och lokala stolthet. Kan en bostadsutvecklare bidra till människors välmående och lycka? Självklart kan vi det. Hur vi utformar människors livsmiljöer har direkt påverkan på allt från stress och återhämtning till hälsosamma levnadsvanor och trygghet. Därför har naturen en naturlig plats i våra projekt. Biofilisk design bidrar till lugna och harmoniska miljöer och hälsofrämjande arkitektur stimulerar till fysisk aktivitet och lek. Vi lägger också vikt vid konst och kultur eftersom estetiska kvaliteter och kulturella värden främjar kreativitet och platsidentifikation. Selma kan och vill dock göra mer än att skapa byggda miljöer som gör att människor mår bra. Arbete och studier spelar en avgörande roll för framtidstro och välmåendet på längre sikt. Därför arbetar Selma med att främja sysselsättning och goda studieresultat för boende. Framförallt arbetar vi systematiskt och långsiktigt och vill implementera WELL-certifiering inom bostadsutveckling.

Selma sätter människors välmående i centrum. Genom våra projekt skapar vi hälsofrämjande och inkluderande livsmiljöer som bidrar till goda livsvillkor för alla. Vi utvecklar boendekoncept anpassade för lokala behov och utformar trygga stadsrum som stimulerar till fysisk aktivitet och kreativitet. Arkitektonisk kvalitet ger alla våra projekt en tydlig identitet som bidrar till människors platsidentifikation och lokala stolthet.

Nära naturen Gröna rum och växter har en bevisat positiv påverkan på vårt välbefinnande och biofili kommer vara en bärande del av alla våra projekt. Möjligheter till odling skapar naturliga sätt för boende att lära känna varandra.

Gemenskap Social gemenskap är en grundläggande hälsofaktor. Hos Selma arbetar vi aktivt med att främja gemenskap och bygga relationer mellan de boende. Verktygen är arkitektur, delaktighet och gemensamma ytor i husen som drivs i föreningsform.

Hälsa & Rörelse I våra hus kommer rörelse vara prioriterat för alla åldrar. Vi skapar aktiva gårdar med utegym och kreativ lek. Genom att prioritera trygga rörelsestråk för barn, låga p-tal och cykellösningar underlättar vi hälsosamma beteenden.

Selmas DNA

Social hållbarhet är Selmas DNA. Vi bygger bostäder som vi förvaltar långsiktigt med målet att skapa välmående lokalsamhällen där människor känner tilltro till framtiden och till sina grannar.

Vårt hållbarhetsarbete

Följ oss på resan mot
boende med mer hjärta