Mars 2022

OBOS och Selma i nytt samarbete

OBOS och Selma inleder ett nytt samarbete för att utveckla bostadsprojekt med blandade upplåtelseformer som möjliggör bostäder åt fler.

OBOS grundades 1929 och är idag en medlemsorganisation med drygt 500 000 medlemmar i Norge och Sverige. Under 2020 lanserade OBOS sin svenska storstadssatsning OBOS Nya Hem i syfte att utveckla mer stadsnära områden. Genom OBOS ger tillbaka, OBOS Jubel och innovativa bostadskoncept tar bolaget samhällsansvar och bidrar till goda uppväxtvillkor för barn och unga.

Selmas DNA

Social hållbarhet är Selmas DNA. Vi bygger bostäder som vi förvaltar långsiktigt med målet att skapa välmående lokalsamhällen där människor känner tilltro till framtiden och till sina grannar.

Vårt hållbarhetsarbete

Följ oss på resan mot
boende med mer hjärta