Planeten

Att maximera planetens välmående betyder att vi måste minimera vår negativa påverkan på klimat och miljö när vi utvecklar, bygger och förvaltar bostäder. Selma strävar därför efter att bygga bostäder med lägre energianvändning än normkraven. Vi skapar en så resurseffektiv produktion som möjligt och minimerar användningen av material som står för stora utsläpp. Selma strävar också efter att främja biologisk mångfald.

Klimatomställning Att sätta mål, mäta och följa upp är avgörande för att driva förändring. Vi vill bli bäst i klassen på transparent rapportering om vår totala klimatpåverkan, från projekt till förvaltning. Vi samarbetar med ledande aktörer inom klimatsmart byggande.

Hållbar livsstil Vi vill hjälpa boende leva klimatsmart. Genom sopsortering, individuell vattenförbrukning, beteendevisualisering och nya transportlösning underlättar vi val som är bra för planeten.

Livscykelperspektiv Vi gör klimateffektiva val i vår produktion utifrån livscykelanalys av material. Trästommar/-moduler, grön betong och återvunna samt återvinningsbara material är val som vi prioriterar.

Selmas DNA

Social hållbarhet är Selmas DNA. Vi bygger bostäder som vi förvaltar långsiktigt med målet att skapa välmående lokalsamhällen där människor känner tilltro till framtiden och till sina grannar.

Vårt hållbarhetsarbete

Följ oss på resan mot
boende med mer hjärta