Juni 2022

Selma blir del av CMNTY

Nära samverkan med civilsamhället är en viktig del av Selmas vision för en socialt hållbar samhällsutveckling.

Som ett led i denna ambition blir Selma en del av CMNTY, ett co-working/community-koncept grundat av innovationshuset Changers Hub. Tillsammans med Changers Hub utvecklar Selma nya bostadskoncept med fokus på socialt entreprenörskap och kreativt skapande. Mer information om Changers Hub: https://www.changershub.se/

Selmas DNA

Social hållbarhet är Selmas DNA. Vi bygger bostäder som vi förvaltar långsiktigt med målet att skapa välmående lokalsamhällen där människor känner tilltro till framtiden och till sina grannar.

Vårt hållbarhetsarbete

Följ oss på resan mot
boende med mer hjärta