Juli 2022

Selma i Almedalen

Selma vill bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att påverka hela bygg- och fastighetssektorn.

Därför deltar Selma i Almedalen som en av initiativtagarna till hållbarhetsnätverket HS30. Selmas vd Harry McNeil ger bakgrunden till branschinitiativet och deltar i ett samtal om hur fastighetssektorn kan ta gemensamt samhällsansvar. Mer information om Selma i Almedalen: https://program.almedalsveckan.info/event/view/65795

Selmas DNA

Social hållbarhet är Selmas DNA. Vi bygger bostäder som vi förvaltar långsiktigt med målet att skapa välmående lokalsamhällen där människor känner tilltro till framtiden och till sina grannar.

Vårt hållbarhetsarbete

Följ oss på resan mot
boende med mer hjärta