September 2022

Selma i samarbete med allmännyttan

Selma inleder samarbete med det kommunala bostadsbolaget Familjebostäder för att utveckla blandade bostadskvarter med hållbar profil.

Genom samarbetet kan Familjebostäder och Selma erbjuda allmännyttiga hyresrätter och kompletterande boendeformer såsom kooperativa hyresrätter och kollektivhus med gemensamma ytor och fokus på gemenskap. Familjebostäder bildades 1936 och förvaltar idag 20 556 hyresrätter och 2 412 lokaler i Stockholm.

Selmas DNA

Social hållbarhet är Selmas DNA. Vi bygger bostäder som vi förvaltar långsiktigt med målet att skapa välmående lokalsamhällen där människor känner tilltro till framtiden och till sina grannar.

Vårt hållbarhetsarbete

Följ oss på resan mot
boende med mer hjärta