Augusti 2023

Selma inleder samarbete med Pelarhuset

Selma inleder samarbete med Pelarhuset för att utveckla coliving på fler platser i Stockholmsregionen.

Pelarhuset äger K9 coliving som sedan 2016 varit ett syftesdrivet colivingboende där människor hjälper varandra och förvaltningen.

Läs mer på Pelarhuset.se

Selmas DNA

Social hållbarhet är Selmas DNA. Vi bygger bostäder som vi förvaltar långsiktigt med målet att skapa välmående lokalsamhällen där människor känner tilltro till framtiden och till sina grannar.

Vårt hållbarhetsarbete

Följ oss på resan mot
boende med mer hjärta