Oktober 2021

Selma inleder samarbete med Wallfast, Resona & Besqab

Selma inleder samarbete med Besqab, Resona och Wallfast för att utveckla gemensamma projekt avseende bostadsutveckling som genomsyras av social hållbarhet och respektive bolags särskilda styrkor.

Wallfast äger och förvaltar idag 4 200 bostäder. Koncernen har en balansomslutning på 15 miljarder SEK och omsätter över 1,5 miljarder SEK. Wallfast har trygg finansiell ställning och ett klimatfokuserat hållbarhetsarbete. Inom ägarkoncernen pågår ett världsledande arbete för hållbar transformation av transportsektorn.

Besqab är ett familjeägt fastighetsbolag som bildades 1989 med affärsidén att utveckla hållbara hem utifrån människors behov och drömmar. Under 2021 hade Besqab 4 150 byggrätter i portföljen.

Resona utvecklar och förvaltar bostadsrätter och hyresrätter med hög kvalitet och fokus på hållbarhet och innovation. För att effektivisera byggandet, sänka kostnader och minska klimatpåverkan tar Resona ansvar för hela kedjan från projektering till inflyttning.

Selmas DNA

Social hållbarhet är Selmas DNA. Vi bygger bostäder som vi förvaltar långsiktigt med målet att skapa välmående lokalsamhällen där människor känner tilltro till framtiden och till sina grannar.

Vårt hållbarhetsarbete

Följ oss på resan mot
boende med mer hjärta