September 2022

Selma rekryterar genomförandechef

Fredrik Fernek blir ansvarig konsult för Selmas genomförande och detaljplanering. Fredrik är medgrundare till Freda Arkitekter och har över 20-års erfarenhet av bostadsutveckling från White Arkitekter.

Selmas DNA

Social hållbarhet är Selmas DNA. Vi bygger bostäder som vi förvaltar långsiktigt med målet att skapa välmående lokalsamhällen där människor känner tilltro till framtiden och till sina grannar.

Vårt hållbarhetsarbete

Följ oss på resan mot
boende med mer hjärta