November 2023

Selma utvecklar Bäckby Centrum sociala hållbarhetsstrategier

Selma och Resona har sedan 2022 samarbete kring hållbar stadsutveckling.

När Resona nu förvärvar Bäckby Centrum kommer Selma att utveckla områdets sociala hållbarhetsstrategier. Kvarteret kommer bestå av ca 250 nya hyresrätter och bostadsrätter. Trivsel och trygghet ska skapas genom aktivitet i bottenvåningarna, belysning, gröna gårdar samt stråk och torg mellan husen där människor kan mötas.

Läs mer på: Resonas pressmeddelande

Selmas DNA

Social hållbarhet är Selmas DNA. Vi bygger bostäder som vi förvaltar långsiktigt med målet att skapa välmående lokalsamhällen där människor känner tilltro till framtiden och till sina grannar.

Vårt hållbarhetsarbete

Följ oss på resan mot
boende med mer hjärta