Louise Richnau

”Jag är glad att se vad en så bred kombination av kompetenser kan bidra med och även hur det kan smitta av sig på aktörerna runt oss. Jag är mycket nyfiken på hur vi fortsatt bidrar till att knyta hållbara band och skapa en positiv omvandling för människor och kvarter – The Selma Way.”

Selmas DNA

Social hållbarhet är Selmas DNA. Vi bygger bostäder som vi förvaltar långsiktigt med målet att skapa välmående lokalsamhällen där människor känner tilltro till framtiden och till sina grannar.

Vårt hållbarhetsarbete

Följ oss på resan mot
boende med mer hjärta