Harry McNeil

”Med Selma vill vi ta bostadsutvecklarens roll flera kliv framåt. I dagens komplexa värld med utmaningar inom utanförskap, ohälsa, stillasittande och klimatkris krävs ett nytt sätt att arbeta. Selma är ett företag som i vårt raison d’être aktivt arbetar med att lösa några av utmaningarna.”

Harry.mcneil@selmabostad.se

Selmas DNA

Social hållbarhet är Selmas DNA. Vi bygger bostäder som vi förvaltar långsiktigt med målet att skapa välmående lokalsamhällen där människor känner tilltro till framtiden och till sina grannar.

Vårt hållbarhetsarbete

Följ oss på resan mot
boende med mer hjärta