Eric Spongberg

“Vi vet att ensamhet är en av de största riskfaktorerna för psykisk ohälsa, och med Selma vill vi hitta nya sätt i både förvaltning, arkitektur och närområde för att främja gemenskap och trygghet i våra hus.”

eric.spongberg@selmabostad.se

Selmas DNA

Social hållbarhet är Selmas DNA. Vi bygger bostäder som vi förvaltar långsiktigt med målet att skapa välmående lokalsamhällen där människor känner tilltro till framtiden och till sina grannar.

Vårt hållbarhetsarbete

Följ oss på resan mot
boende med mer hjärta