Maja Frankel

”Utsatta barn berättar när de känner tillit för en vuxen. Selma ska skapa trygga bostadskvarter som främjar möten mellan unga och äldre – och mer tillit.”

Selmas DNA

Social hållbarhet är Selmas DNA. Vi bygger bostäder som vi förvaltar långsiktigt med målet att skapa välmående lokalsamhällen där människor känner tilltro till framtiden och till sina grannar.

Vårt hållbarhetsarbete

Följ oss på resan mot
boende med mer hjärta