Tomas Björkman

”Selma bidrar till utveckling av både individer och på samhällsnivå. Tillsammans behöver vi skapa en högre nivå av individuell, kulturell och samhällelig medvetenhet. ”

Selmas DNA

Social hållbarhet är Selmas DNA. Vi bygger bostäder som vi förvaltar långsiktigt med målet att skapa välmående lokalsamhällen där människor känner tilltro till framtiden och till sina grannar.

Vårt hållbarhetsarbete

Följ oss på resan mot
boende med mer hjärta