Paul Alarcon

”Med Selma vill vi utmana oss själva att tänka nytt kring vad en bostadsutvecklare är och kan göra. Vi vill utmana fastighetsbranschen att gemensamt ta sig an uppgiften att bidra till ett socialt hållbart samhälle. Och framförallt utmanar vi samhällsutmaningarna med målet att skapa ett välmående samhälle med goda livsvillkor för alla.”

Paul.alarcon@selmabostad.se

Selmas DNA

Social hållbarhet är Selmas DNA. Vi bygger bostäder som vi förvaltar långsiktigt med målet att skapa välmående lokalsamhällen där människor känner tilltro till framtiden och till sina grannar.

Vårt hållbarhetsarbete

Följ oss på resan mot
boende med mer hjärta