Sofia Falk

”Det är istället genom ett specifikt inkluderingsarbete i vardagen som organisationer bidrar till mångfald och delaktighet”.

Sofia.falk@selmabostad.se

Selmas DNA

Social hållbarhet är Selmas DNA. Vi bygger bostäder som vi förvaltar långsiktigt med målet att skapa välmående lokalsamhällen där människor känner tilltro till framtiden och till sina grannar.

Vårt hållbarhetsarbete

Följ oss på resan mot
boende med mer hjärta