Victoria Escobar

”Social hållbarhet ska vara en norm och inte en ambition. Vi vill utmana traditionella arbetssätt och visa vägen på hur vi kan bygga samhällen med och för människorna det berör, ett tillvägagångssätt jag tror på om vi vill bygga för nutiden och framtidens generation.”

Selmas DNA

Social hållbarhet är Selmas DNA. Vi bygger bostäder som vi förvaltar långsiktigt med målet att skapa välmående lokalsamhällen där människor känner tilltro till framtiden och till sina grannar.

Vårt hållbarhetsarbete

Följ oss på resan mot
boende med mer hjärta