Willem De Geer

”När vi bygger våra hus strävar vi efter att bli mer effektiva – genom nya sätt att tänka, genom modern teknologi och sikte på hållbarhet.”

Selmas DNA

Social hållbarhet är Selmas DNA. Vi bygger bostäder som vi förvaltar långsiktigt med målet att skapa välmående lokalsamhällen där människor känner tilltro till framtiden och till sina grannar.

Vårt hållbarhetsarbete

Följ oss på resan mot
boende med mer hjärta